Płyty warstwowe powinno się regularnie kontrolować i konserwować

Inwestorzy decydują się na płyty warstwowe z wielu powodów. Oczywiście najważniejsze są praktyczne zalety tego lekkiego, wytrzymałego i łatwego w montażu kompozytu o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych. Wielu wykonawców zwraca jednak uwagę na łatwą konserwację płyt obornickich, która przekłada się na bezproblemową eksploatację i zachowanie wysokiej jakości materiału przez dziesięciolecia.

Obiekty z płyt warstwowych również muszą być poddawane przeglądom technicznym, które mają na celu skontrolowanie stanu materiału oraz zidentyfikowanie awarii, defektów niedoskonałości lub ich pierwszych oznak. Standardowo przeglądy przeprowadza się raz w roku, ale częstotliwość tych prac zależy od warunków eksploatacyjnych, czyli agresywności korozyjnej otoczenia. Zasada jest taka, że im większe zagrożenia środowiskowe, tym weryfikacja obiektu powinna odbywać się częściej.

Zalecenie to dotyczy wszystkich obiektów: magazynów, hal stalowych, salonów fryzjerskich, solariów, salonów kosmetycznych, pawilonów handlowych, hangarów i innych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Kontrola obejmować powinna zarówno płyty dachowe, jak i płyty ścienne oraz skupiać się na kilku aspektach.

Przede wszystkim sprawdza się powierzchnię płyt warstwowych oraz obróbki. Ze szczególną uwagą należy obejrzeć krawędzie płyt, okapy, połączenia paneli z obróbkami, gdyż to właśnie te miejsca są najbardziej narażone na negatywne oddziaływanie otoczenia (środowiska). Należy także skontrolować mocowania płyt obornickich i obróbek blacharskich. To pozwoli wykryć ewentualne przecieki, które prowadzą od wilgoci i zniszczenia powłok ochronnych, a tym samym - do korozji.